Integritetspolicy

Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga uppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller tillgång och radering av den informationen.

De personuppgifter vi sparar när du registrerar dig på vår hemsida eller genomför beställning/köp via vår hemsida.

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-mail
  • Din kommunikation med oss

Rätt till tillgång och radering

Du har rätt att be om en kopia gällande dina personuppgifter som behandlas av oss. Du äger också rätten att be oss att radera dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för oss eller att du drar tillbaka ditt samtycke. 

Innan vi kan lämna ut en persons personliga information krävs ett samtycke av den personen.

Användning av personlig information:

Den information som skickas till oss via hemsidan kommer att användas för att administrera hemsidan och verksamheten i syfte att ge dig en användarvänlig upplevelse. Informationen hjälper oss att säkerställa leveransen av de köp du gjort via vår hemsida. Det innefattar även att fakturor och betalningspåminnelser kan skickas till dig. 

Personlig information kommer att nyttjas för att kunna hantera förfrågningar, klagomål och meddelanden från dig på vår hemsida.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till någon tredje part, utan ditt medgivande. Detta kan enbart ske i samband med försäkringsbolag, professionella rådgivare, anställda inom vårt bolag. Exempel på när detta kan ske är när vi är skyldiga enligt lag.

Informationens säkerhet:

Personlig information som vi behandlar kommer inte förvaras längre än nödvändigt. Vi kommer göra allt för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Du ansvarar för att skapa ett lösenord och hålla det konfidentiellt.

Meddela oss om den personliga information du angivit behöver ändras eller uppdateras. 

Kakor:

För att kunna ge en användarvänlig upplevelse av hemsidan använder vi oss av kakor. Några vi använder är bland annat Google Analytics och Adwords. Det ger oss underlag att analysera hemsidan och uppdatera den utefter kundens användbarhet. För oss hjälper det att administrera hemsidan, förebygga bedrägeri och ge möjlighet till beställning och köp via hemsidan.

Kakor är något du själv kan välja att blockera eller ta bort. Det finns olika alternativ beroende på vilken internettjänst du använder exempelvis: Firefox, Chrome, Explorer, Safari mm.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

På Sigtuna Gelato är Kimmie’s AB ansvarig. För att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig kontaktar ni Kim Meyer på info@sigtunagelato.se.

Kimmie’s AB
Org. nr: 559281-1391
Anunds väg 1
193 40 Sigtuna
Stockholms län

Vi kan komma att göra ändringar i vår policy, men du hittar alltid senaste versionen här. Senast uppdaterat 18 april 2023.